RODINNÝ DŮM V ÚTOČIŠTI

Předmětem řešení tohoto projektu je vybudování nového rodinného domu s bazénem a zpevněných ploch na západním okraji obce Útočiště na úpatí Krušných hor. Rodinný dům je situován na pozemku 1826 a 1824/5. Řešení tohoto pozemku bude součástí zastavení území mezi Průsekem a Útočištěm, kde je navržena zástavba novými rodinnými domy.