RODINNÝ DŮM V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

Řešeným objektem je novostavba rodinného domu na parcele 1640/25 v katastrálním území Miřetice. Jedná se o jednogenerační samostatně stojící rodinný dům obsahující jednu bytovou jednotku. Dům bude řešen v nízkoenergetickém standardu. Staveništěm je zasíťovaný pozemek v areálu nově budovaného obytného souboru souběžného s ulicí Ciboušovská. Pozemek je rovinný a jeho niveleta je cca o 50cm níž než je úroveň obslužné komunikace. Pozemek je značně podmáčený (nachází se v sousedství Ciboušovského potoka).

 

 

 Dům je prostorově členěn do dvou vzájemně provázaných hmot. Hlavní objem budovy v sobě skrývá prostory komunikačního schodiště, hygienického a technického zázemí a pokojů. Z této dvoupodlažní hmoty zastřešené pultovou střechou s mírným sklonem a hřebenem orientovaným do zahrady vystupuje na jižní straně přízemní hmota obytné části s obývacím pokojem, kuchyní a jídelnou. Tato část je zastřešena rovnou střechou s vegetační vrstvou, přístupnou z chodby ve 2NP. Na severní straně domu je navrženo kryté stání pro dva osobní automobily. Řešení oken a vstupů je patrné z přiložených výkresů. Z prostoru obývacího pokoje jsou navrženy velké balkonové dveře na letní terasu.