Projektování dopravních a inženýrských staveb

V rámci projektů dopravních a inženýrských staveb naše společnost dodává tyto komletní projektové dokumentace:

  • Městské a místní komunikace
  • Parkoviště a zpevněné plochy
  • Křižovatky, kruhové křižovatky
  • Stavby pro hromadnou dopravu
  • Komunikace pro pěší a cyklisty
  • Veškeré podzemní sítě (voda, kanalizace, plyn)
  • Veřejná osvětlení

Dokumentace dodáváme ve všech stupních dle vyhlášky o pozeních komunikacích.