Inženýrská činnost

Zajištění veškerých potřebných povolení dle stavebního zákona:

  • Územní rozhodnutí
  • Stavební povolení
  • Ohlášení stavby
  • Demolice stavby
  • Změna užívání staveb
  • Kolaudační souhlas atd.